[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

I december 2007 lancerede Forsvaret en ny reklamekampagne under sloganet: ”Gør dig selv en tjeneste – bliv civilt ansat i Forsvaret – og bestem selv uniformen.” Og alt tyder på, at den har virket, selv om kampagnen kun har kørt i kort tid. I forhold til samme periode sidste år er antallet af ansøgninger pr. stilling fordoblet. Allerede nu er 150 civile stillinger blevet besat.

Operation Bedre Hverdag
Forsvaret har behov for ansatte flere civile for at aflaste det militære personel. Det er et led i Operation Bedre Hverdag, som Forsvarets øverste ledelse satte i gang kort før årsskiftet.
- I forbindelse med Operation Bedre Hverdag er vores mål at få besat 234 nye stillinger inden sommer. Samt i første omgang godt 100 stillinger, hvor civile kan sidde i stillinger, der oprindeligt var udset til militære medarbejdere. Kampagnen har givet flere ansøgninger, og det ser ud til, at vi når målet, siger Lars Salquist, der er chef for civilesektionen i Forsvarets Personeltjeneste.

Kampagne er nyt territorium
Med kampagnen har Forsvaret bevæget sig ind på et helt nyt område.
- Forsvaret har i mange år været meget synlige med deres militære kampagner. Nu vil vi også satse på de civile, siger Lars Salquist.
Han understreger, at det ikke alene er kampagnen, der er årsagen til flere civile ansøgere.
- Også en øget grad af professionalisering og vores stadig større kendskab til de lokale jobmarkeder spiller en vigtig rolle. Ligesom målrettet annoncering og indførelsen af vores hjemmeside civil-i-forsvaret.dk i 2006 har betydet meget for vores rekruttering af civile. Kampagnen er derfor blot et ekstra trin i en mere effektiv rekruttering, siger Lars Salquist.
Kampagnen har kørt i trykte medier over hele landet og på internettet.