[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Christian Reinhold, presseofficer

Et britisk kompagni, der er underlagt den dansk ledede Battle Group Center, rykkede frem på østsiden af Helmand-floden (1). De blev på et tidspunkt beskudt med håndvåben og såkaldte RPG’er. En deling fra det danske, mekaniserede infanterikompagni (2) og de tre kampvogne (3) var klar til at støtte fra deres stillinger på den vestlige side af floden, hvis fjender på denne side skulle gribe ind mod det britiske kompagni på den anden side.


Skitse over enhedernes placering i den træfning, hvor de danske kampvogne for alvor beviste deres værdi i Green Zone.


Det resulterede i, at kampvogndelingen og delingen fra infanterikompagniet selv blev beskudt fra fjendtlige stillinger på den vestlige side af floden. Infanteridelingen blokerede fjenden i front, og derfor forsøgte denne at skifte stilling væk fra kontakten med de danske enheder. Det er en manøvre, taleban plejer at anvende for at komme om på siden af os. Hvis fjendens bevægelse ikke standses, kan det blive meget alvorligt for vores enheder. Men denne gang stod kampvognene oppe på kanten af ørkenen. Herfra kunne de se ned i Green Zone, hvor fjenden forsøgte at gå i stilling i forladte compounds for at bekæmpe den danske infanterideling fra siden.
Overrumplet af kampvognene


Til venstre: Kampvognen har et godt udsyn over Green Zone. Til højre: Skuddet går. Med kampvognens avancerede sigtemidler opnås meget stor præcision.

Det var en klar fejl fra talebanernes side ikke at tage hensyn til, at kampvognene stod på kanten af Green Zone. Med i alt 20 skud fra kanonerne og en hel del ild fra maskingeværet bekæmpede kampvognene fjenden både ude i det åbne terræn, og når han indtog stillinger i compound’ene.
Kampvognene er meget hurtige til at levere præcis ild ud til store afstande, og de er en særdeles god hjælp til infanteriet, når de kæmper i Green Zone. I denne situation var det til stor hjælp for den danske infanterideling

Lettere genopbygning
Både det danske og det britiske kompagni bekæmper fjenden på hver sin side af floden, og der bliver kastet et mindre antal fly-bomber. Kampvognskuddene, som er uhyggeligt præcise, lavede huller i væggene, men jævnede ikke compound’ene med jorden, som de store fly-bomber kan gøre. Det betyder, at genopbygningen i området, når Taleban er fjernet, er langt lettere.

Stille i området
Efter dette sammenstød har der været meget ringe fjendtlig aktivitet i området. Det skyldes måske, at kulden for alvor er kommet til Helmand, men måske også at fjende led ret store tab som følge af bl.a. kampvognenes præcisionsskydninger. Samarbejdet med kampvogne og infanteri er i hvert fald et koncept, som er kommet for at blive i kampen mod Taleban i Green Zone.

Se et tv-indslag om operationen på forsvarskanalen.dk