[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg

Ved en parade i går blev generalmajor Henrik Røboe Dam indsat som den første fuldtidsansatte chef for NATOs luftoperationscenter i Finderup. Hidtil er stillingen som chef for centeret blev varetaget af chefen for Flyvertaktisk kommando, generalmajor Stig Østergaard Nielsen.

Oprettelsen af en chefstilling på fuld tid sker, fordi operationscenteret fremover får ansvaret for at overvåge luftrummet over både Danmark, Norge og Storbritannien. Centeret har hidtil overvåget luftrummet over Danmark og den del af østersøområdet, der hører under NATO.

Udvidelsen af operationscenterets ansvarsområde sker som et led i en større ændring af kommandostrukturen i alliancen. Centeret i Finderup overtager ansvaret for luftrummet over Norge den 29. februar og for luftrummet over Storbritannien den 1. august. Fra den dato vil hele det nordatlantiske område, fra Østersøen til Svalbard, bliver overvåget fra bunkeren i Finderup.
- Antallet af luftoperationscentre bliver reduceret fra ti til fire. Både fordi der ikke er brug for så mange centre efter afslutningen på den kolde krig, og fordi den teknologiske udvikling gør det muligt at overvåge luftrummet fra færre centre. Danmark har presset på, for at et af dem skulle være centeret i Finderup, forklarer oberst Ole Nørretranders, der er administrationschef i luftoperationscenteret.

Det var den næstkommanderende for NATOs Nordregions Luftoperations Kommando, den britiske air marshal David Walker, der overdrog kommandoen til Henrik Røboe Dam. Også den danske forsvarschef, general Jesper Helsø, var til stede ved paraden.

Antallet af medarbejdere i luftoperationscenteret udvides fra 66 til 116.