[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

I går startede det hidtil største hold nye værnepligtige på Flyvestation Karup, hvor de skal gennemgå Flyvevåbnets Basis Uddannelse. Ud af de 205 værnepligtige er 26 kvinder.

Det er både betydeligt flere værnepligtige og en større andel af kvinder, end de tidligere år. Det fortæller premierløjtnant Jacob Hansen fra Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole. Tidligere har der været omkring halvandet hundrede værnepligtige, hvoraf kun 6-7 stykker var kvinder.

De nye værnepligtige blev i går udstyret med uniformer, basis og andet udstyr, og fik derefter deres første smagsprøve på eksercits. Jacob Hansen fortæller, at humøret er højt.

- Der er selvfølgelig nogle der lige skal vænne sig til, at der bliver stillet nogle nye krav til dem, men generelt er stemningen meget positiv.

georg@mil.dk