[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

den første større koordinerede indsats mellem det afghanske militær (ANA) og det afghanske politi (ANP), blev der i torsdags afsløret det største våben- og ammunitionslager i Gereshk i mange år.


Den beslaglagte ammunition kortlægges og klassificeres i gården ved Joint District Co-ordination Centre (JDCC) i Gereshk.

På baggrund af patruljer og efterretninger kunne de afghanske sikkerhedsstyrker afsløre et stort våbenlager med flere hundrede kilo ammunition og våben. Mortergranater, geværammunition, håndgranater, raketter og antiluftskyts blev fundet i et hus midt i byen. I våben- og ammunitionslageret blev der både fundet nyere og ældre ammunition, hvilket tyder på, at lageret ikke blot blev gemt og glemt, men har fungeret som aktivt opbevaringssted for en eller flere magtfraktioner i området.


Samarbejdet mellem ANA og ANP har båret frugt og soldaterne er stolte af deres indsats.

Danske soldater har været med som rådgivere ved sikkerheds- og koordinationsmøder mellem afghanske civile og militære myndigheder med henblik på at sikre, at samarbejdet fungerer som det skal.

ANA og ANP har gennem de sidste 14 dage planlagt og gennemført fælles patruljer i samarbejde med det engelske Observation Monitoring Liaison Team (OMLT). På patruljerne har de afghanske styrker talt med lokalbefolkningen, kortlagt problemområder og samlet efterretninger med henblik på at få mere kontrol med sikkerhedssituationen i Gereshk.


Dagens fangst betragtes.

Byen har i lang tid været genstand for stridigheder mellem forskellige magtfraktioner, hvilket har skabt utryghed og har hæmmet videreudviklingen af blandt andet danske og allierede CIMIC-projekter (civilt-militært samarbejde).


To glade ANA-soldater.

(Kilde: Hærens Operative Kommando)