[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Michael Aagaard Jensen

Regeringen har nedsat forsvarskommissionen af 2008. Kommissionen skal frem til 2009 bidrage til at forberede en politisk aftale om Forsvarets udvikling efter 2009 og frem til 2025. Formanden for kommissionen bliver forhenværende forsvarsminister Hans Hækkerup.

- Vi skal prøve at finde ud af, hvordan den globale sikkerhedspolitiske klima udvikler sig, så vi kan indrette Forsvaret, til at løse de opgaver der måtte opstå. Og vi har nogle udfordringer, blandt andet fastholdelse af de unge officerer, som vi skal finde en løsning på. Min opgave bliver at være den, der skal bringe parterne sammen, siger formand Hans Hækkerup.

Udover at se på de sikkerhedspolitiske tendenser, som har betydning for Forsvarets deltagelse i internationale operationer og forsvaret af Danmark, skal kommissionen komme med overvejelser om Forsvarets udvikling frem til år 2025. En udvikling der skal baseres på en fortsat aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik og fortsat dansk medlemskab af OSCE, FN og NATO. Og der skal tages højde for EU’s fremtidige sikkerhedspolitiske rolle. Kommissionen skal også overveje spørgsmålet om anskaffelsen af erstatningen for Forsvarets nuværende jagerfly F-16.

- Succeskriterierne er, at vi gør et godt forarbejde, som kan danne grundlag for forhandlingerne om forsvarsforliget og at det resulterer i et bredt politisk forlig, siger den nye formand.

Forsvaret får tre medlemmer af kommissionen: Chefen for Forsvarsstaben, chefen for Forsvarsstabens Koordinationsstab og Forsvarschefen.

- Jeg er overordentlig tilfreds med nedsættelsen af Forsvarskommissionen. Hermed er der skabt en god ramme for en grundig drøftelse af en række centrale spørgsmål af stor betydning for Forsvarets fremtidige udvikling. Jeg ser frem til et positivt samarbejde med kommissionens formand og dens medlemmer, udtaler forsvarschef general Jesper Helsø.

Læs Kommissoriet og Forsvarsministeriets pressemeddelelse her