[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Green zone strækker sig som en lang, frodig bræmme lige så langt øjet rækker uden for Forward Operating Base (FOB) Armadillo’s port. Når solen skinner fra en – som altid – skyfri himmel, og der høres stemmer nede fra dalen, er det første ord, som dukker op i bevidstheden, idyllisk. Det er den idyl, som de to CIMIC-folk (civilt-militært samarbejde) i FOB Armadillo, kaptajn Kim og seniorsergent Michael, gerne vil hjælpe til med at gøre permanent for beboerne i Green Zone.

Derfor åbner de danske CIMIC-folk hver dag op for en såkaldt ’walk-in’, hvor civile kan komme ind til en snak om deres ønsker for projekter i området og områdets generelle ve og vel.
 
- Vi har gennemsnitligt et til to besøg om dagen, men får formentlig færre her under ramadanen, fortæller seniorsergent Michael.


Ved dagens walk-in er der mødt to mænd op, som gerne vil diskutere muligheden for at grave en brønd ved den enes compound – beboelsesområde. Et projekt som kan komme mange til gode, og som virker troværdigt. Det er dog ikke altid tilfældet.

- Der er tidligere kommet mange useriøse henvendelser. Vi har også oplevet – både på det tidligere hold og et par gange hos os – at der er givet penge til et projekt, som så enten ikke er blevet gjort godt nok, eller pengene er forsvundet, uden at nogen kan redegøre for hvorhen, siger kaptajn Kim og fortsætter:

- Vi har erkendt, at det var et problem, og derfor skruer vi nu bissen på. Det er noget-for-noget, og de får ikke alle pengene, før projektet er færdigt, siger han.

Ved projektet omkring brønden er det seniorsergent Michael, som står for dagens forhandlinger. Gennem en tolk kommer han og de to mænd til enighed om, hvordan projektet skal forme sig.

- Jeg tror på manden. Vi har snakket med ham tidligere, og han virker meget reel, vurderer seniorsergenten.

- Jeg har givet ham nogle af pengene med i dag og aftalt med ham, at vi kommer og kontrollerer, hvordan udgravningen går. Er vi tilfredse med det, vi ser, får han resten af pengene til projektet.Kontrol er godt – tillid er bedre
De to CIMIC-folk håber på, at projektet med brønden kan gå hen og blive så stor en succes, at det kan bruges som det gode eksempel for, hvad man kan få penge til, hvis der ikke snydes.

Kaptajn Kim og seniorsergent Michael håber på, at de med tiden kan indkalde til Shura (møde) og der komme mere i kontakt med især de ældre borgere i området. CIMIC-folkenes erfaring er, at det er igennem de ældre, at tingene sker – og sker ordentligt. På den anden side er det også de ældre, som skal have genvundet tilliden til ISAF-styrkerne.

- De husker, at de tidligere er blevet lovet noget, som så aldrig blev gennemført eller blevet overholdt. Det skal vi ændre på, fortæller kaptajn Kim, mens seniorsergent Michael supplerer:

- Det gør mig ked af det, at det tidligere har været sådan. Det er os, som nu får øretæverne for det, fortæller han og fortsætter:

- Derfor vil vi også gerne snart have en Shura, hvor vi kan oplyse om projekter samt høre om, hvad det er, folk efterlyser. Der skal skabes en tillid, som går begge veje, slutter seniorsergent Michael.