[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Det første danske OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) har fået til opgave at være mentorer for garnisonen i Camp Shorobak, der ligger få kilometer nordvest for Camp Bastion, hovedlejren for de danske styrker i Afghanistan.
Efter et opbygningshold med håndværkere samt it- og kommunikationsspecialister i knap to uger har arbejdet i døgndrift på at gøre indkvarterings- og kontorfaciliteter klar til holdet, er OMLT begyndt på en fire uger lang overlevering fra den amerikanske styrke, de skal afløse.
  - Vi er så småt kommet på plads, og vi har mødt vore nye afghanske samarbejdspartnere. Det bliver et spændende halvt år for os, og der er ingen tvivl for mig om, at vi kommer til at skabe resultater hernede. Det vil kræve tålmodighed og ikke mindst en indsigt i den afghanske kultur, men vi er klædt på hjemmefra og er allerede godt på vej, siger oberstløjtnant Søren Frausig, der er chef for hold 1.
Danmark har sagt ja til at løse OMLT-opgaven frem til 2012. OMLT er en del af ISAFs (International Security Assistance Force) samlede plan for udvikling af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker som første del af en egentlig exit-strategi fra Afghanistan.

FAKTA om OMLT
- OMLT hold 1 består af 12 mand. 10 mentorer og to assistenter.
- Mentorerne er befalingsmænd og officerer fra Flyvevåbnet og Søværnet, samt en civil rørsmed fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.
- De to assistenter kommer fra Combat Support Wing i Flyvevåbnet og fra Den Kongelige Livgarde.