[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Den nuværende danske feltration har eksisteret siden 70’erne, men er løbende blevet opdateret med nye produkter. Pt. skal alle eksisterende aftaler vedrørende produkter til den eksisterende feltration sendes i fornyet udbud, fordi de eksisterende aftaler er ved at udløbe.

I det nye udbud skal der tages hensyn til, at de seneste års engagement i især Irak og Afghanistan har vist et behov for en ændring af både kost og emballage, så forsvaret indgår en aftale, der sikrer vores soldater ny og moderne feltkost.

Samtidig er det nødvendigt at ændre næringsindholdet i feltrationerne, så det er tilpasset de stadig mere fysisk krævende opgaver for især udsendte soldater.

Mere variation
I de nuværende danske feltration, er det ikke alle produkter, der kan holde sig i ekstremt varme miljøer. Derfor er disse ting sorteret fra, inden soldaterne får feltkosten udleveret i Afghanistan. Rationer er også tidskrævende at tilberede, og så er den besværlig at medtage for enkeltmand, da der er meget emballage.

De danske soldater som i perioder ernærer sig med feltrationer i Afghanistan, spiser både amerikanske og norske rationer suppleret med dele fra de danske feltrationer så som rugbrød og leverpostej. At de kan vælge mellem de forskellige typer feltkost giver samtidig en større variation.

Nye rationer
I det kommende udbud lægger FMT således vægt på, at opgaverne for de danske soldater er blevet mere og mere fysisk krævende. Blandt andet har Forsvarets Center for Idræt (CFI), afdækket, hvordan den fysiske belastning er hos udsendte soldater.

Deres resultater peger i retning af, at især kamptropperne har en belastning der kan sidestilles med en eliteidrætsudøver, og derfor også skal ernæres som sådan. 

Se hvordan de danske soldater spiser i Camp Price i Helmand

Se hvordan de danske feltrationer bliver til på Feltkostpakkeriet i Varde