[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Ryes Kaserne i Fredericia havde i sommer besøg af Arbejdstilsynet. Det resulterede i 17 påbud om forhold, der skal ændres, og en rød smiley som det synlige tegn på, at arbejdsmiljøet på kasernen ikke er i orden.

Men medarbejdernes sikkerhed og dermed også arbejdsmiljøet på forsvarets tjenestesteder er et emne, der står højt på dagsordenen hos forsvarets ledelse. Det fastslår Susanne Kærup Hansen, der er chef for arbejdsmiljø- og samarbejdssekretariatet i Forsvarskommandoen.
- Det er et område, der har manglet fokus. Det ved vi. Men området har i de senere år fået mere fokus både lokalt og i forsvarets ledelse, og vi forsøger at skabe de rammer der skal til, for at problemerne bliver løst. Medarbejdernes sikkerhed står meget højt på vores dagsorden, siger Susanne Kærup Hansen.

Behov for bedre kommunikation
Problemerne med arbejdsmiljøet hænger blandt andet sammen med, at kommunikationen på området ikke har været god nok. Derfor har Forsvarskommandoen i et nyt direktiv understreget, at kommunikationen skal forbedres. 
- Hvis eksempelvis Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste melder tydeligere ud om tidshorisonten for en nødvendig renovering, har de lokale chefer med ansvar for arbejdsmiljøet bedre muligheder for at vurdere, om de kan vente, eller om der er behov for midlertidige løsninger, forklarer Susanne Kærup Hansen.

Problemer er løst
På Ryes Kaserne har den lokale arbejdsmiljøorganisation med rådgivning fra Forsvarets Center for Arbejdsmiljø sørget for, at hovedparten af påbuddene fra Arbejdstilsynet bragt i orden. Resten forventes løst i begyndelsen af december. For at komme fremtidige problemer i forkøbet sætter Forsvarskommandoen til næste år særligt fokus på arbejdsmiljøet på forsvarets værksteder. Det er et område, hvor Forsvarskommandoen blandt andet på baggrund af den store cancerundersøgelse fra 2007 ved, at der formentlig er plads til forbedringer.
- Vi skal have lavet en samlet afdækning på hele området, så alle problemer kommer frem. På baggrund af afdækningen kan man så lave en samlet plan, så de vigtigste problemer får den højeste prioritering og vi kan sætte de nødvendige ressourcer af. Bundlinjen er, at vi ikke accepterer en sundhedsrisiko for vores ansatte. Hvis forholdene ikke er i orden, må man finde en anden løsning, fastslår Susanne Kærup Hansen.