[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen besøger i perioden 5.april til 9. april de danske styrker i Afghanistan. Forsvarschefen besøger de danske soldater i den danske lejr Camp Viking, som ligger i Camp Bastion, ligesom han besøger de danske soldater på operationsbasen Price. Derudover besøger Tim Sloth Jørgensen Task Force Helmands hovedkvarter i Lashkar Gah, hvor han bliver briefet om de danske soldaters bidrag til Task Force Helmand og det såkaldte PRT (Provincial Reconstruction Team), som leder genopbygningsindsatsen i Afghanistan.

I Camp Bastion, får forsvarschefen for første gang lejlighed til at mødes med næstkommanderende for den brigade fra den afghanske hær (ANA), som opererer i Helmand-provinsen. Danske soldater arbejder tæt sammen med ANA og har ved flere lejligheder været indsat i operationer sammen med de afghanske soldater, ligesom Danmark bidrager med støtte til uddannelsen af de afghanske soldater.

- Det er vigtigt for mig at besøge vores udsendte styrker og ved selvsyn se, hvilke forhold de lever og arbejder under, samt få mulighed for at tale med soldaterne om deres oplevelser. Danske soldater har jo kæmpet side om side med afghanske soldater, og derfor er jeg glad for mine møder med den næstkommanderende for den afghanske brigade og chefen for den afghanske generalstab. Det giver mig mulighed for at høre, hvilke tanker afghanerne selv gør sig – både om samarbejdet med danskerne og den fremtidige udvikling og uddannelse af ANA. Jeg kan konstatere, at den afghanske hær bevæger sig i en meget positiv retning, og der fra afghansk side er stor ros til den danske indsats, siger Tim Sloth Jørgensen.

Forsvarschefen besøger også Kabul, hvor han blandt andet skal have møder med chefen for den afghanske generalstab (svarende til en forsvarschef), general Bismullah Khan, den amerikanske chef for ISAF-styrkerne, General David D. McKiernan og danske soldater i ISAF-hovedkvarteret.

For yderligere oplysninger kan Forsvarskommandoens pressevagt kontaktes på telefonnummer 70 200 440.