[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

Omkring 1500 soldater skal på en måned roteres mellem Danmark og Afghanistan. Hold 7 skal hjem efter seks hårde måneder i krig. Hold 8 skal ned at tage deres tørn. Det kræver 16 flyture for at sørge for, at soldater kommer frem og tilbage. Allerede nu er der udført 8 af dem. Hertil kommer et stort antal flyvninger internt i Afghanistan, som gennemføres af en dansk C-130 Herkules fly.
- Vi roterer den nye enhed ud, før vi begynder at hjemtage den anden. Der skal være folk til at overdrage til de nye. Allerede når det første fly lander, begynder det hold, der skal hjem, at introducere opgaverne for de nye. Når det først er i god gænge, begynder vi at tage det gamle hold hjem, siger major Jan Flemming Hansen, sagsbehandler ISAF.
Der er en enkel, men overordentlig god grund til, at rotationen er planlagt på den måde.
- Det er fordi, der ikke må være hul i operationerne. Det kan ikke nytte noget, at de står i døren og skifter, for vi skal fastholde evnen til at gennemføre operationerne, Jan Flemming Hansen.

Flere fly efter behov
Det er Jan Flemming Hansen og hans kolleger i Det Danske Internationale Logistikcenter (DANILOG), der sidder med ansvaret for rotationen. Det sker i tæt samarbejde med Hærens Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando.
- Det er planlægning og behovsopgørelse, der afgør, hvor mange fly, vi skal bruge ud over det ugentlige faste fly, vi har i forvejen, siger Jan Flemming Hansen.
I nødstilfælde kan det nationale støtteelement (NSE) i Kabul bede andre lande om hjælp. Lige nu har NSE´et lavet en aftale med Norge om at få 50 mænd med et af deres fly.

Forsinkelser
DANILOG planlægger i mindste detaljer. Alligevel kan der opstå problemer. Med fly kan der hurtigt opstå forsinkelser, og DANILOG er underlagt de samme problemer som civil flytransport. Dertil kommer, at flyvninger i uroplagede områder ofte byder på store udfordringer.
-  Indledningsvis kan de pårørende godt være utilfredse, men når de får en forklaring, så skilles vi som regel som gode venner, siger Jan Flemming Hansen.
De pårørende kan tilmelde sig en sms-service på DANILOGs hjemmeside under flytider, hvor de løbende får meldinger om ændringer i flytiderne. Udenfor daglig tjenestestid er de pårørende også velkomne til at henvende sig til den vagthavende i DANILOGs situationscenter for information.
Rotationen til Afghanistan forventes færdig den 23. august. DANILOG gennemfører også rotationen af soldater til Kosovo. Den begyndte i går.