[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Situationen er katastrofal for regionen, som også er ramt af naturkatastrofer og hungersnød og tusindvis af flygtninge krydser landegrænser. Repræsentanter fra det færøske Landsstyre med vicelagmand og landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Jørgen Niclasen, i spidsen, politiet, brandvæsenet, et teleselskab, Skibstilsynet, den færøske bank Eik, folkeskolen og Forsvaret er sat i stævne lørdag 7. marts ved Færøernes Kommando for at løse stridighederne mellem de fem lande.

Konflikten er heldigvis fiktiv og danner blot grundlag for et freds- og konfliktspil, som Forsvarets Mediecenter normalt tilbyder de ældste årgange fra folkeskolen. Spillet rummer dilemmaer og stridigheder mellem nationer, der kendes fra den virkelige verden fra eksempelvis Mellemøsten, Afrika eller Europa.

Politiforeningerne på Færøerne har inviteret nogle af sine samarbejdspartnere, som skal prøve kræfter med kriser og konflikter. Formålet er i første omgang, at deltagerne får en fælles og sjov oplevelse. I løbet af spillet får alle også en oplevelse af, hvordan konflikter kan opstå, når lande har forskellige udgangspunkter og interesser, og hvad det kræver for at undgå det værste - krigen. Deltagerne er fordelt på fem lande, som hvert har sin oprindelse og historie og med varierende ressourcer til rådighed. Ressourcerne, der spilles med, er blandt andet undervisning, ældreforsorg, infrastruktur, sociale ordninger, penge, militær og miljø.

Dagen begynder med, at hvert land formulerer sin egen udenrigs- og indenrigspolitik og fordeler roller som statsminister, udenrigsminister, finansminister og journalister. Udenrigsministrene præsenterer deres politik for de andre lande, og konflikten i regionen skal løses ved hjælp af samarbejde og forhandling. Diskussionerne bølger frem og tilbage, og situationen bliver blot mere og mere tilspidset, som dagen skrider frem. Deltagerne påtager sig hurtigt deres nye nationale identiteter og roller, og i mange situationer bliver der gravet flere grøfter, end der bliver bygget bro mellem landene.

En af deltagerne er Erling Munck Pedersen, som er viceinspektør og lærer på Vestmanna skole.

- Det har været smadder sjovt og lærerigt for mig som voksen. For mine skoleelever vil spillet tilbyde en mere aktiv og spændende form for indlæring, hvor bogen ikke vil være i fokus. Bagefter vil det være de mange situationer og diskussioner fra spillet, som eleverne husker, fordi de har brugt teorien i praksis.Efter en lang spilledag med lavkonjunkturer, opfordringer om fred fra FN, terrorangreb og meget andet samles deltagerne til evaluering. Mange problemer mellem landene blev løst, mens andre problemer kun blev større, og en egentlig krigserklæring blev også fremsagt. Det svageste land – gult land – står stadig, som en yderst skrøbelig nation, da spillet er slut.

Jørgen Niclasen kan godt genkende elementer i spillet fra sin hverdag.

- Fra min verden i politik, kan jeg se mange paralleller til spillet. Altså, at alle tænker på hvor stærk er jeg selv? Hvordan gør jeg mig selv stærkere, og hvordan skal jeg så behandle mine naboer, for at jeg bliver stærkere? Jeg må sige, at jeg kunne mærke min dagligdag i spillet.

Forsvarets Mediecenter overrakte et Freds- og konfliktspil og diplomer til orlogskaptajn Peter Gram og politiassistent Michael Gram, som nu er spilleledere og skal hjælpe med udbredelse af Freds- og konfliktspillet på Færøerne.

Se også indslag på forsvaret.tv