[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kommunikationschefer fra NATO og alliancens 26 medlemslande mødes onsdag og torsdag til seminar i København. Mødet er arrangeret af den danske forsvarskommando og NATOs kommunikationsafdeling.
- Det helt overordnede tema for seminaret er, at NATO skal være bedre til at få sine budskaber ud, forklarer oberstløjtnant Lars Sønderskov, der er chef for kommunikationssekretariatet i Forsvarskommandoen.

Behov for netværk
NATO er i de senere år blevet stadig mere opmærksom på, at mere og bedre information er nødvendige for at fastholde støtten i medlemslandene til de vanskelige og dyre operationer i blandt andet Afghanistan. Opmærksomheden blev i april sidste år omsat i handling, da NATO lancerede alliancens egen internetbaserede tv-station – natochannel.tv. Men de 26 medlemslande skal blive bedre til at udveksle erfaringer og i fællesskab udnytte de kommunikationsressourcer, der findes både i NATO-organisationen og i medlemslandene.
- Vi vil gerne bringe kommunikationsfolk fra alle medlemslandene tættere sammen og få talt om de fælles udfordringer vi står overfor. Jeg håber, at konferencen munder ud i, at vi får etableret et kommunikationsnetværk, hvor vi kan dele viden. Sådan et findes ikke i øjeblikket, siger Lars Sønderskov.

Det danske forsvar er en frontløber på kommunikationsområdet inden for NATO. Med forsvarskanalen.dk har Forsvaret haft sin egen internetbaserede tv-kanal siden 2007, og Danmark spillede en ledende rolle, da NATO i 2008 etablerede natochannel.tv.
- At konferencen holdes her understreger, at Danmark er i front på området og måske kan være med til at vise vejen for andre, der måske ikke i helt samme grad som os har erkendt vigtigheden af kommunikation, siger Lars Sønderskov.