[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Arbejdsgruppe beordrings- og ansøgningssystem (AG BEAS) står bag rapporten, der sætter fokus på fordele og ulemper ved at overgå til et ansøgningssystem for militære stillinger. Rapporten inddrager andre nationers erfaringer med brug af ansøgningssystemer, interviews med fokusgrupper fra de fire militære hovedfunktionsniveauer, ligesom der foretages en analyse af Forsvarets strukturelle og operative behov.

Rapporten anbefaler, at besættelse af stillinger, der omfatter indtræden på oberst/kommandørniveau, indtræden på general/admiralsniveau, indtræden på chefsergent- og korporalsniveau samt bemanding af militære sagsbehandlerstillinger i Forsvarsministeriets departement og stillinger som forsvarsattaché og assisterende forsvarsattaché, fremover bør ske på baggrund af ansøgning.

Læs rapporten her