[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Planen er, at vandkraftværket uden for Gereshk skal moderniseres, så flere i byen kan få strøm. Derfor er det nødvendigt, at vejen derud forbedres og sikkerheden udvides. Keith Massie er ingeniør og oversergent i den engelske hær. Han skal tjekke, hvordan arbejdet med vejen skrider frem, og han er godt tilfreds på dagens patrulje.
- Entreprenøren er en af vores bedste lokale samarbejdspartnere, siger Keith Massie.
Under Massies patrulje sørger reccedelingen fra den danske kampgruppe for hans sikkerhed. Den største trussel er improviserede sprængladninger – de såkaldte vejsidebomber -  og det er de samme sprængladninger den asfalterede vej i fremtiden skal være med til at forhindre på vejen ud til vandkraftværket.

Se reportage fra Gereshk på forsvarskanalen.dk