[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Improviserede sprængladninger (IED’er) - ofte kaldet vejsidebomber - er en form for baghold. Og baghold er en urgammel kampform, der ikke bare forsvinder. Derfor må danske soldater forholde sig til den skjulte trussel, så længe de arbejder i Afghanistan. Og med stor sandsynlighed også på fremtidens internationale missioner. Det blev slået fast, da Hærens Operative Kommando holdt temadag om IED’er den 24. marts. IED’erne er den enkeltstående største fare for soldaterne i Afghanistan. Af de 28 danske soldater, der er blevet dræbt i Helmand, er de ni dræbt af IED’er, mens yderligere to er blevet dræbt af en selvmordsbomber.

Hvad man kan gøre
Formålet med temadagen om improviserede sprængladninger var at fortælle befolkningen om forsvarets modtræk mod det farlige våben. Modtræk, som omfatter meget andet og mere end tykkere panser på soldaternes køretøjer.
- Vi kan ikke pansre os ud af det her. Derfor vil vi gerne sætte fokus på alt det andet, man kan gøre, forklarede oberst Henrik Sommer, der er chef for operationsdivisionen i Hærens Operative Kommando.
Henrik Sommer sagde med vilje, alt man kan gøre, istedet for alt det vi gør. Det hænger sammen med, at forsvaret på den ene side gerne vil fortælle befolkningen om indsatsen mod IED’erne, men på den anden side naturligvis ikke vil afsløre noget, som fjenden kan udnytte.Kaptajn Thomas Engell med en model af en improviseret sprængladning, som den kan se ud i Afghanistan. Sprængstoffet er placeret i dunken, mens plasticpakken i forgrunden indeholder en anordning, der aktiverer sprængladningen, når man træder på den.

Uddannelse er afgørende
Alt det andet man kan gøre – ud over pansringen - kan overordnet set inddeles i tre typer af tiltag. Den første handler om at angribe det netværk, der står bag sprængladningerne. Succes her betyder, at der bliver lagt færre sprængladninger. Tiltag nummer to handler om at finde IED’erne, inden de udretter skade. Her er der blandt andet fokus på teknik som minesøgere, aflytning af fjenden og overvågningsfly. Men også hunde kan være med til at finde sprængladningerne, ligesom lokalbefolkningens afsløringer af sprængladninger er en vigtig faktor. Den tredje type tiltag handler om uddannelse af soldaterne. Og uddannelse af både soldater og førere er det vigtigste. Det fastslog både Henrik Sommer og oberstløjtnant Michael Engholm, der var næstkommanderende på Hold 8 i Afghanistan.
 - En succesfuld indsats mod IED’er handler 10 procent om held, 30 procent om udstyr og 60 procent om procedure, standarder og rutiner. Derfor skal førerne kræve disciplin og føre kontrol – også når soldaterne har været i missionen i fem måneder og måske begynder at slappe lidt af, sagde Michael Engholm.

Af de IED’er soldaterne på Hold 8 var i kontakt med, blev ca. 75 procent fundet, inden de eksploderede, mens resten blev udløst.