[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

D. 1. oktober 1950 blev flyvevåbnet et selvstændigt værn, da søværnets flyvevæsen og hærens flyvetropper blev lagt sammen. Derfor fejres dagen med deltagelse af både Kronprinseparret, Forsvarsministeren og Forsvarschefen ved tre store arrangementer i henholdsvis Stauning, Viborg og Karup.

læs artikel på Flyvevåbnets hjemmeside.

Læs mere om flyvevåbnets historie her.

I det samme forsvarsforlig, som oprettede flyvevåbnet som selvstændigt værn, blev forsvarsstaben også oprettet. Det var frugten af flere års arbejde med at effektivisere værnenes sammensætning og kommandovejene.

Derfor kan både Flyvevåbnet og Forsvarsstaben fejre dagen.