[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

Lejemålet af den nuværende ambassadebolig i Bagdad udløber den 30. september. Derfor har Udenrigsministeriet besluttet, at den danske mission i Bagdad skal placeres sammen med den britiske mission i byen. Det har betydning for Personbeskyttelsesdetachement-Bagdad, der indtil nu har varetaget sikkerheden for ambassaden personel.
- Der er indgået en aftale med briterne om en komplet indkvarterings- og sikkerhedsløsning for det danske ambassadepersonel. Det betyder også, at behovet for Personbeskyttelsesdetachement-Bagdad ikke længere er der, siger oberst Lars R. Møller, chef for Internationale Operationer i Forsvarsstaben.

Nedpakning og nye opgaver
Så allerede den 31. august venter nye opgaver på Personbeskyttelsesdetachement-Bagdad.
- Så pakker detachementet sammen med personel fra Udenrigsministeriet alt det militære materiel og overskydende civilt materiel, der ikke længere er nødvendigt i missionen, sammen og sender det til Danmark, siger Lars R. Møller.
Beslutningen i Udenrigsministeriet betyder, at uddannelsen af kommende personbeskyttere slutter.
- De mennesker, der allerede har påbegyndt uddannelsen som personbeskyttere for at blive udsendt til Irak, vil i den anledning blive tilbudt udsendelse til en anden international operation, siger Lars R. Møller.


 

Fakta

Danmark oprettede i efteråret 2003 en ambassade i Bagdad

I begyndelsen varetog Jægerkorpset sikkerheden for ambassadepersonellet

Efterfølgende blev også Søværnets Frømandskorps og militærpoliti for alle tre værn inddraget

I 2005 etablerede Jægerkorpset en midlertidig ”uddannelse som personbeskytter” for hele forsvaret

Personbeskyttelsesdetachement-Bagdad har siden oprettelsen af uddannelsen varetaget sikkerheden

Siden oprettelsen af ”Uddannelse som personbeskytter” har i alt 21 hold til Bagdad været udsendt