[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Søværnets Materielkommando blev sammenlagt med de to øvrige
materielkommandoer og Forsvarskommandoens materielstab i Ballerup som et led i etableringen af de funktionelle tjenester, der som bekendt frigjorde betydelige ressourcer til forsvarets operative virksomhed. Således skal flytteudgifterne i høj grad sammenholdes med de betydelige rationaliseringsgevinster som forsvaret opnåede – bl.a. sammenlægningen af de tre materieltjenester.

Udgiften til en sammenlægning af materielkommandoerne havde altså været der, uanset om Forsvarskommandoen var flyttet til Kuglegården eller ej.

Når Forsvarskommandoen blev flyttet fra Vedbæk til Holmen var det for at implementere den politiske beslutning, som var en del af forsvarsforliget i 2004, om, at Forsvarskommandoen skulle placeres så geografisk tæt på Forsvarsministeriet som muligt.

Ny flytning af Forsvarskommandoen.
Forsvarskommandoen er nu i gang med at undersøge grundlaget for en evt. flytning af Forsvarskommandoen fra Kuglegården til Ballerup.

- Lad mig slå fast, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om at flytte Forsvarskommandoen til Ballerup. En eventuel flytning vil først ske såfremt det ønskede provenu for salg af Kuglegården kan opnås og såfremt de øvrige fordele ved en sådan flytning i øvrigt er tydelige – siger forsvarschef general Knud Bartels.

- Men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg umiddelbart ser nogle fordele ved at flytte til Ballerup. Blandt andet vil det betyde, at Forsvarskommandoen samles under et tag og vil ligge i tæt sammenhæng med både Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Materieltjeneste - slutter forsvarschef general Knud Bartels.