[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Som sædvanligt hedder forfatteren Per Herholdt Jensen, når emnet drejer sig om flådens aktiviteter på Grønland. Hans bog fortæller om de ti hårdarbejdende kuttere, der har lavet fiskeriinspektion, søredning og suverænitetshåndhævelse langs Grønlands kyster.
– Den største ulempe er skibets størrelse, de trange kår, contra det opgavekompleks, der er blevet lagt over på kutterne. Det er blevet udviklet, som årene er gået, og vi har påtaget os flere og flere opgaver. Nu er vi for små til at løse mange af de opgaver, vi har deroppe, siger Per Skov Madsen om inspektionskutterne. Han er chef på Knud Rasmussen, der er det ene af to inspektionsfartøjer, som er ved at afløse inspektionskutterne af Adglek-klassen. De nye skibe bliver også gennemgået i Per Herholdt Jensens bog. Forfatteren fortæller desuden om de mange dramatiske redningsaktioner, som inspektionskutterne har deltaget i. Læs mere om bogen her. Det grønlandske sangkor - Aavaat - underholdte til receptionen.

På forsvarskanalen kan du også se masser af indslag om inspektionskuttere og inspektionsfartøjer:
Sidste sejlads med Agpa
Grønlandsflåden i nyt look
Flag på isbjørneø

Startskud på 500-året
Udgivelsen af ”Grønlandssejlerne – inspektionskuttere og inspektionsfartøjer” er den første af en serie af begivenheder i år, der markerer flådens 500 års jubilæum. Festlighederne kulminerer 10. august, der er den officielle 500 årsdag.
Læs mere om jubilæet her:
http://flaaden500.dk/ Forfatteren Per Herholdt Jensen