[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kristina Schønnemann Jensen

Askeskyen, der har lukket det danske luftrum siden torsdag, tvinger stadig alle fly på jorden.
Men Flyvevåbnets redningshelikoptere i Aalborg, Skrydstrup og Roskilde er stadig klar til at flyve i tilfælde af yderste livsfare.
Derfor opfordrer Flyvertaktisk Kommando folk, der overvejer at tage på havet, til at tænke sig om en ekstra gang og følge situationen på Flyvertaktisk Kommandos hjemmeside www.ftk.dk.

Askeskyen truer stadig
Askeskyens udbredelse bliver fulgt løbende, og hver enkelt anmodning om hjælp fra redningshelikopterne bliver nøje vurderet og godkendt i Flyvertaktisk Kommando. De afvejer risikoen for de seks besætningsmedlemmers liv i redningshelikopteren i forhold til den eventuelle redningsaktion. Endnu har redningstjenesten ikke været på vingerne siden torsdag.
Flyvertaktisk Kommando læner sig op af meldingerne fra Naviair og DMI, der overvåger mængden af vulkanaske i luftrummet. Ifølge dem er der endnu ikke noget, der tyder på, at askestøvet er entydigt ude af dansk luftrum. Indtil da er alle trænings- og transportflyvninger i området indstillet.