[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fire våbeninspektører fra Rusland er i disse dage på inspektion i Danmark. Her besøger de en række tjenestesteder i Jylland. Inspektionen sker på baggrund af det såkaldte Wiendokument. Det er en aftale, senest opdateret i 1999, der forpligter de 55 lande i OSCE til at udveksle oplysninger om en række militære forhold. Dokumentet forpligter også landene til både at foretage inspektioner i, og modtage inspektioner fra, andre lande i aftalen for at verificere, at de udvekslede informationer er korrekte.

De russiske våbeninspektører indledte deres besøg med orienteringer i HOK og FTK onsdag morgen, inden de foretog inspektion hos Helicopter Wing Karup. Derefter fløj russerne og deres danske følge på tre mand til Skrydstrup i en helikopter. Den flyvende transport skyldes, at et besøgende inspektionshold har ret til at overflyve det område, som de ønsker at inspicere, fortæller oberstløjtnant Jens Erik Mortensen. Han er chef for Forsvarskommandoens sektion for sikkerhedssamarbejde. Både i Karup og hos Fighter Wing Skrydstrup dannede de russiske våbeninspektører sig et indtryk af materielstandarden, den operative kapacitet og det normale operationsmønster hos enhederne.

Våbeninspektionerne blev påbegyndt under den kolde krig. Men de stadig med til at opbygge tillid og de skaber mulighed for dialog og nye samarbejdsmuligheder. Samtidig er det vigtigt for en række lande, blandt andet landene i Kaukasus, at lande som Danmark tager forpligtelserne i Wiendokumentet alvorligt. Derfor giver inspektionerne stadig mening, understreger Jens Erik Mortensen. 

Torsdag forsætter russerne til Haderslev, hvor de aflægger inspektionsbesøg ved Danske Division og 1. Brigade. Selve inspektionen må ifølge aftalen højst vare 48 timer og Jens Erik Mortensen forventer, at den slutter fredag formiddag.