[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Transport af udstyr er nødvendigt for alle militære styrker. Derfor indgik Danmark og Tyskland i 2006 et tæt samarbejde, der sikrer søtransport af blandt andet militært udstyr. Dette samarbejde kaldes for ARK-projektet.

Siden da er behovet for militære søtransporter for både Danmark, Tyskland og øvrige samarbejdspartnere blevet større. Derfor udvides kapaciteten fra 3 til 5 skibe med to nye skibe.

Skibene bygges i Stralsund, Tyskland og finansieres af Rederiet DFDS. Når skibene er færdige i 2012, fuldtidschartres de af ARK-projektet, som kontrolleres af Søværnets Operative Kommando.

Formanden for ARK-projektet og Chef for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Finn Hansen udtaler:
- Frem til foreløbig 2021 har Danmark og Tyskland sikret en fortsat fleksibel strategisk transport af vores militære udstyr. Aftalen med Tyskland og den kommende kapacitet på i alt 5 skibe, giver Danmark, Tyskland og vores øvrige samarbejdspartnere mulighed for at transportere militært udstyr, når vi finder det nødvendigt, uden at vi er afhængige af den på markedet værende kapacitet.Lykkemønt: Chef for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Finn Hansen, banker pladen med lykkemønten fast. Pladen med mønten blev siden blev lagt under skibets køl. At lægge en mønt under en skibskøl er en tradition, der symboliserer ønsket om lykke på skibets fremtidige sejlads.Mønten på pladen, der blev lagt under skibets køl.

Læs mere om ARK-projektet

Kilde: SOK