[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin

´Forsvarskommandoens handlingsplan for ligebehandling og mangfoldighed 2011-2012´ er den måske knap så mundrette titel på det stykke papir, der gerne skal udmønte sig i, at flere kvinder og etniske minoriteter bliver ansat i forsvaret.
- Der har været behov for en handlingsplan, der klart fortæller, hvad forsvarets holdning er til mangfoldighed. Samtidig er det vigtigt, at alle i forsvaret tager ansvar for mangfoldighed, siger Henrik Sønderskov, der er specialkonsulent i Forsvarskommandoen.
Handlingsplanen indeholder 14 konkrete tiltag fordelt med hver syv tiltag for kvinder og etniske minoriteter. Den er altså en struktur, som forsvaret kan arbejde indenfor.
- Forsvaret er en stor arbejdsplads med mange forskellige kulturer. Det vigtigste er, at vi ikke skaber et sted, der ekskluderer kvinder og etniske minoriteter, siger Henrik Sønderskov.

Læs handlingsplanen her

Læs sammenfatning af handlingsplanen her

Læs intro til handlingsplanen her

Fakta

De syv tiltag for etniske minoriteter

 • Oprettelse af tværgående mangfoldighedsnetværk
 • Systematisk dialog med myndighedschefer – om indsats og udfordringer
 • Dialog med etniske netværk om forsvaret som arbejdsplads
 • Udarbejdelse af modtagerrettet rekrutteringsmateriale
 • Kommunikationstiltag
 • Internationalt samarbejde
 • Indbydelse af etniske minoriteter uden dansk statsborgerskab til Forsvarets Dag

De syv tiltag for køn

 • Oprettelse af arbejdsgrupper for hvert værn – med fokus på lokale udfordringer
 • Karriereafklaringsforløb for yngre kvindelige officerer
 • Afgangsinterviewordning for kvinder under basisuddannelserne
 • Kvindenetværk
 • Systematisk dialog med myndighedschefer – om indsats og udfordringer
 • Kommunikationstiltag
 • Internationalt samarbejde

 

 

På vej mod MIA
Forsvaret er blevet nomineret til Institut for Menneskerettigheders mangfoldighedspris MIA. I nomineringsbegrundelsen står der blandt andet:
”Forsvaret er en arbejdsplads med meget stærke traditioner og vaner, og det er inspirerende at se, at de har formået at ændre holdninger og praksis i hverdagen, så det bliver muligt både at tiltrække og fastholde et mangfoldigt personel på trods af diverse strukturelle barrierer”
Læs mere her