[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

– Vi kan angribe en brand fra en større afstand og med en stor mængde slukningsmiddel, og kan derfor medvirke til at løse opgaven mere sikkert. Derfor rekvirerede indsatslederen fra Beredskabscenter Nordjylland vores crashtender, forklarer seniorsergent Keld Stokkendal fra Flyvestation Aalborgs Brand- og Redningstjeneste, der var med til at slukke den farlige brand. 

Flyvestation Aalborgs crashtender indsat mod branden i transformatorstationen.

I går eftermiddags skete der en eksplosion i en transformatorstation to kilometer sydøst for Aalborg centrum. Straks efter udbrød der brand i transformatoren, der var fyldt med olie. På grund af de mange bygninger i området og den stærke varme fra ilden, var det svært for det civile brandvæsen at komme tæt nok på flammerne. Indsatslederen ringede efter assistance fra Flyvestation Aalborg, hvis særlige brandbiler – crashtenderne – netop er bygget til at slukke brændstofbrande også på store afstande. Den først ankomne crashtender deltog i forsøget på at slukke og nedkøle de antændte transformatorer. Indsatslederen tilkaldte endnu en af flyvevåbnets brandbiler, så der kunne gøres et stort samlet forsøg på at slukke branden. Det viste sig dog umuligt umiddelbart at slukke branden, og brandbil nummer to returnerede til lufthavnen. Brandfolkene skiftede taktik. Planen var så at lade transformatorerne brænde ned under kontrol og samtidig forhindre ilden i at brede sig. Hvis branden havde fået fat i nabobygningen kunne situationen være blevet meget alvorlig, da den også indeholdt meget brandbart materiale. Det lykkedes ved 21-tiden om aftenen at slukke branden og derefter fulgte en længerevarende afkølingsfase for at forhindre genantændelse.

– Det havde uden tvivl taget længere tid uden crashtenderne, siger Keld Stokkendal, som understreger at slukningen skete som et resultat af et godt samarbejde mellem de civile og militære myndigheder.

– Det er et fint bevis på, at samarbejdet virker, når der er brug for det, siger han og tilføjer, at det sjældent sker, at crashtenderne rykker ud for at hjælpe det civile brandvæsen.
Den ene crashtender var indsat i fem timer, mens den anden blot var til stede ved branden i ca. 20 minutter. Fem af flyvestationens brandfolk deltog i slukningen.

Den brændende transformatorstation, da ilden var ved at være slukket.

Reduceret beredskab i lufthavn
Flyvestation Aalborg kan som udgangspunkt kun støtte det civile beredskab i det omfang, at det ikke går ud over lufthavnens eget brandberedskab. Hvis ikke der er et tilstrækkeligt stort brandberedskab i lufthavnen, må der ikke starte eller lande fly. Det var lufthavnens situationsrum, der koordinerede, hvornår crashtenderne kunne undværes. På det tidspunkt, hvor to af flyvestationens brandbiler var af sted, var der ingen starter eller landinger i lufthavnen, så derfor kunne mandskab og køretøjer sættes ind mod branden i Aalborg. Afstanden til ulykkesstedet var ikke længere end 15-17 minutters kørsel.Flyvevåbnets crashtender (Foto: Flyvevåbnets fototjeneste).