[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Begge initiativer indgår i Regeringens veteranpolitik og skal sikre forsvarets udsendte medarbejdere, veteraner og deres pårørende bedre støtte og adgang til informationer om livet før, under og efter udsendelse i internatonale missioner.

Ny portal for veteraner og deres pårørende

Som et led i Regeringens veteranpolitik har forsvaret nu etableret én indgang til web-baseret information, som henvender sig til forsvarets udsendte medarbejdere, veteraner og deres pårørende.

Portalen samler de eksisterende Pårørendeportalen og Soldaterportalen, og vil også samle forsvarets psykologer og forsvarets socialrådgivere under ét tag. Den nye fælles portal vil derfor i fremtiden være indgangsstedet til forsvarets information, råd, vejledning og støtte.

Portalen vil foruden information og støtte også indeholde en chat-funktion og et nyt spil til børn og unge, der gennem spillet kan få et indtryk af livet som udsendt soldat. Portalen vil også have et nyt interaktivt verdenskort, som kan bruges af de pårørende til i ’børnehøjde’ at vise, hvor familiens udsendte befinder sig.

Portalen vil på sigt også komme til at indeholde en digital indgang til eksempler på god praksis henvendt til kommunale sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere.

Portalen findes på: www.forsvaret.dk/veteran
Døgnåben telefonlinje: 4145 7000
Et andet led i Regeringens veteranpolitik er, at adgangen til forsvarets psykologer og socialrådgivere bliver lettere. Den 1. maj kl. 08.00 bliver der oprettet en døgnåben telefonlinje, hvor både veteraner og pårørende kan henvende sig.

Telefonen vil være bemandet af forsvarets socialrådgivere 24 timer i døgnet alle ugens dage.

Telefonnummeret er 4145 7000.

For at lette adgangen til forsvaret bliver pårørendetelefonen og psykologernes krisevagttelefon fremover en del af forsvarets døgnåbne telefonlinje. Det betyder, at de hidtidige telefonnumre til pårørendetelefonen og psykologernes krisevagttelefon vil udgå. Der vil i en overgangsperiode ske en automatisk viderestilling fra de gamle numre til 4145 7000.

Inden for daglig arbejdstid kan man via 4145 7000 komme i kontakt med enten en socialrådgiver, en psykolog, en læge, eller de operative kommandoer.

Uden for daglig arbejdstid, dvs. i alle aften- og nattetimer, i weekend og på helligdage, kan man komme i kontakt med en socialrådgiver. Socialrådgiveren kan afdække, hvilke former for støtte der er behov for. Hvis der er behov for anden faglig kompetence end den socialrådgiveren kan give, vil socialrådgiveren formidle kontakt inden kl. 09.00 på førstkommende arbejdsdag.