[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Forsvarschefen gik om bord på ABSALON på Kreta i sidste uge. Her blev han opdateret om situationen for farvandet ud for Afrikas Horn og han fik mulighed for at tale med hele besætningen.

Forsvarschefen havde lejlighed til ved selvsyn at observere skibets afsluttende interne øvelser inden deltagelsen i NATO’s antipiraterioperation. Øvelserne inkluderede blandt andet skydninger, helikopterflyvninger og havari- og sanitetsøvelser.

Inden Forsvarschefen forlod skibet ved indsejlingen til Suez i Egypten, ønskede han den 150 mand store besætning god tur.

Kilde: SOK