[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Michala og Casper kender KFUMs Soldaterhjem fra hver sin side af disken. Casper har selv været udsendt som soldat i Irak i 2006-07, mens Michala tidligere har arbejdet på KFUMs Soldaterhjem i Rønne. ”Vi ved, hvor meget det betyder for soldaterne at have et sted, hvor man kan slappe af og føle sig hjemme, når man er i en krigszone. De danske soldater gør et stort stykke arbejde i Afghanistan, og på KFUMs Soldaterhjem vil vi gerne være med til at støtte soldaterne”, fortæller Michala og Casper.
Derfor var det et naturligt valg for dem at blive soldaterhjemsledere, hvor opgaven også er at forkynde det kristne budskab. ”Soldaterne ved godt, hvad KFUMs Soldatermission står for, og at aftensang og andagt er en naturlig del af dagligdagen på soldaterhjemmet”, siger Michala og Casper. Samtidig påpeger de, at soldaterhjemmets tilstedeværelse i Afghanistan er forkyndelse i sig selv.

I hverdagen i Afghanistan tænker soldaterne mere over livet efter døden. Michala og Casper er begge parate til de dybere samtaler med soldaterne om deres tanker om livet og døden. De kommende soldaterhjemsledere forventer dog også at skulle brygge en masse kaffe og at bage mange kager til soldaterne. Den praktiske tjeneste er en vigtig del at KFUMs Soldatermission ved siden af den kristne forkyndelse.

Efter udsendelsesgudstjenesten på søndag kl. 10:30 er der kirkefrokost, hvor generalsekretær i KFUMs Soldatermission Per Møller Henriksen vil fortælle om KFUMs Soldatermissions arbejde. Som soldaterhjemsleder i Afghanistan gennem tre måneder i 2010 har Per Møller Henriksen selv været med til at skabe et hjem for de udsendte soldater. Denne opgave tager Michala og Casper Kure nu snart fat på med spænding.