[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Kilde: Hærens officersskole.

Af major Morten Kjelmann, hverveofficer

Deltagerne indkvarteres på 4-mands stuer på Antvorskov kaserne sent på eftermiddagen 22. februar 2011. Efter en kort mønstring og udpakning, går det løs i auditoriet, hvor en tidligere kompagnichef for B-COY i Afghanistan, vil forklare, hvorledes han befalede kampopgaver løst ved brug af kompagniets unge officerer, samt hvilke forskellige specialer, han havde ved hånden til at løse opgaven.

Efter aftenspisningen vil deltagerne opleve et todelt program, som dels består af et fysisk træningspas og en samarbejdsøvelse, og dels et møde med 3 unge officerer, der vil beskrive deres speciale eller våbenart, og hvorfor de valgte en officersgerning. Formålet med dette todelte program er at vise, at den unge officer skal kunne samarbejde, kommunikere og lede, og samtidigt være i særdeles
god fysisk form. Formålet er dog også at vise, at der er flere muligheder for valg af speciale eller våbenart, når kadetten er færdiguddannet og forlader Hærens Officersskole. Udover at kunne vælge at gøre tjeneste i kamptropperne, kan den unge nyudnævnte officer vælge en officersgerning i tekniske eller logistiske specialer eller våbenarter.

Næste morgen vil de deltagende STUD-krigere blive vækket af deres førere for at tage en rask løbetur før morgenmaden. Formiddagens program vil stå på transport i et pansret køretøj til et højtliggende område af øvelsesterrænet, hvorfra deltagerne kan se et angreb gennemført af et af
Gardehusarregimentes kompagnier. Angrebet vil blive støttet af både tekniske og logistiske våbenarter, og hele angrebsstyrken vil efterfølgende køre op til deltagerne, hvor officererne vil forklare om deres opgave i angrebet, og hvilke udfordringer, der kan opstå under en opgaveløsning.
Der vil også blive rig mulighed for at se nærmere på køretøjer, udrustning og våben, tale med soldaterne og få sig en varm kop kakao!

En hurtig bustur bringer derefter deltagerne til Hærens Officersskole, hvor kadetterne vil vise skolen frem og forklare hvorledes grundofficersuddannelsen hænger sammen. Inden afslutningen i kadetkælderen med en velfortjent fadøl eller sodavand vil en kadet give en kort præsentation af officersaspirantsuddannelsen efterfulgt af en gennemgang af ansøgnings- og afprøvningsproceduren til grundofficersuddannelsen. Officersaspirantsuddannelsen, der går forud for grundofficersuddannelsen, er obligatorisk og gennemføres på Hærens Sergentskole i Sønderborg.

......

Søværnets stud. sø 7-8 marts på Søværnets officerskole, og en af søværnets skibe er stadig åben for tilmelding. Det samme er flyvevåbnets stud. luft den 9-10 marts på flyvestation Karup. Det kan ske via Forsvarets rekrutterings hjemmeside.

www.blivofficer.dk