[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech, Forsvarets Hovedredaktion.

Åbent hus ved Ålborg Kaserner, lørdag den 22. september kl. 10.00 til 15.00, byder på mange oplevelser for både børn og voksne. Blandt andet vil Flyvestation Ålborg Bevogtningstjeneste give opvisning med hunde, og gæsterne vil kunne prøve, hvordan det føles, at blive angrebet af en hund. Beredskabsstyrelsen vil stille udstyr til rådighed, så man kan forsøge sig som røgdykker, og børnene vil få mulighed for at køre både små og store busser med lidt pedalhjælp.

-  Formålet med åbent hus er et led i hele garnisionens samarbejde med lokalsamfundet. At åbne portene, så medarbejderne kan fremvise deres arbejdsplads og deres opgaver samt at orientere de pårørende om de værnepligtiges dagligdag. Og så er det første gang, at de værnepligtige bliver fremstillet for regimentschefen, fortæller oberst Flemming Larsen.

Sidst på eftermiddagen vil der være en mere alvorlig demonstration med kampvogne og helikopter, hvor man viser hvad der sker, når en kampvogn kører på en vejside bombe.

- Der vil være sårede, og en helikopter vil flyve ind og evakuere de sårede, ligesom man vil kunne høre den radiokommunikation, der anvendes. Der vil også blive mulighed for at se helikopteren inden i, siger projektofficer Jesper Schaadt.

Se hele programmet her