[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Bruddet opstod den 16. juli 2012 kl. 12.45, og medførte olieudslip. Der blev straks iværksat afværgeforanstaltninger. Det var i første omgang ikke muligt at stoppe udslippet, men i andet forsøg er pipelinen blevet repareret. Der er fjernet mindst 25 m3 olie med slamsuger, og der er kørt ca. 1.100 tons olieforurenet jord væk fra området.

Afværgearbejdet blev forsinket af, at der natten mellem 19. - 20. juli  2012 har været begået hærværk på oprydningspladsen. NIRAS, der håndterer oprydningsarbejdet på forsvarets vegne, har nu igen kontrol over afværgeforanstaltningerne samt følgerne af hærværket.

Se artikel på FBE