[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst: Carsten Randers, FBE
Foto: Børge Hansen, FBE

Sidste sommer havde FBE opstart på et nyt og banebrydende pilotprojekt i Grønland, hvor de hårde polare betingelser betyder, at de omfattende olieforureninger er svære at få ryddet op efter. Koordinator for oprydningsindsatsen i Grønland er civilingeniør Birgitte Weber Blicher fra FBE’s Miljøafdeling.

- I Danmark har man mulighed for at grave olieforurenet jord væk og få det renset et andet sted. Den mulighed har vi ikke i Grønland, men det problem kan den nye ”Landfarm” løse.Etableringen af den 14.000 m² store ”Landfarm” ved Forsvarets Vagt i Mestersvig startede op sidste sommer. Her blev der gravet ud til vandbassiner, og der blev opbygget volde op omkring. Hen over voldene skal der være en olieresistent membran, hvorpå der med tiden skal ligge et 30 cm tykt lag olieforurenet jord. Resten af det store anlægsarbejde foregår i år hen over den korte arktiske sommer.

- Godt 6.500 m³ forurenet jord skal graves af ved det tidligere elværk, og prøver har vist, at der heri befinder sig, hvad der svarer til ca. 77.000 liter olie, fortæller Birgitte Weber Blicher.

Testet i Holland
Sommerens anlægsarbejde i Mestersvig er i fuld gang, og til august skal jorden lægges i ”Landfarmen”. Herefter bliver der tilsat en passende mængde næringsstoffer, så man opnår en stimulerende effekt på de naturligt olienedbrydende bakterier i jorden. Desuden pløjes jorden løbende, og der bliver tilsat vand.

- Vi har testet jordprøver på et hollandsk laboratorium, så vi ved, hvilken mængde næringsstoffer, som skal tilsættes. Samtidig vil jorden på ”Landfarmen” give bedre iltforhold og mere sol til den forurenede jord, og alle disse faktorer speeder nedbrydningsprocessen op, forklarer Birgitte Weber Blicher.

Selve nedbrydningen vil først for alvor starte, når temperaturen i jorden stiger til over frysepunktet i det sene forår 2013. Herefter vil processen accelerere hen over sommer og efterår, indtil frosten sætter processen i stå igen. Metoden er ikke ny, men FBE er de første, der afprøver metoden under arktiske forhold.

- Så lige nu er det et laboratorieforsøg, som køres op i fuld skala, og det bliver utroligt spændende at følge, siger Birgitte Weber Blicher.

Femårigt forsøg
Forsøget skal køre i fem år, og derefter skulle forureningen i jorden gerne være nede på et niveau, så det ikke længere udgør en miljømæssig risiko for omgivelserne, og Birgitte Weber Blicher uddyber

- Det smarte er, at vi så har lavet et egentligt anlæg til rensning af olieforurenet jord, som vi kan bruge til andet olieforurenet jord i Grønland.