[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Materieltjeneste

Mistanken koncentrerer sig om nogle tilfælde over de seneste fire måneder, hvor Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har observeret kortvarige trykfald på olieledningen NEPS (North European Pipeline System). Årsagen til trykfaldene er blevet grundigt undersøgt igennem de seneste måneder, og derfor kan det bl.a. udelukkes, at trykfaldene skyldes lækage. Derfor mistænker forsvaret nu, at årsagen kan skyldes tyveri.

Forsvarets Materieltjeneste har i hele forløbet været i tæt dialog med politiet, og sagen forventes at ende med en formel anmeldelse. Skulle mistanken blive bekræftet, vil det være tyveri af en begrænset mængde olie.

Olieledningen overvåges kontinuerligt i forhold til flowet i ledningen, hvilket betyder, at enhver læk hurtigt kan konstateres. Der er samtidig etableret et beredskab, der kan bekæmpe en eventuel lækage.

Bedre sporingsudstyr installeres

De eksisterende alarmer, overvågningssystemer og det miljømæssige beredskab bliver nu yderligere styrket. Tiltagene omfatter bl.a. et generelt øget beredskab til alarmering og overvågning samt nøjagtig positionering af lækager, improviserede tilkoblinger mv.

Læs mere om forsvarets olieledning (NEPS)