[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Henriette Bech Forsvarets Hovedredaktion

Hvis man ser på forretningsplanen for forsvarets bygnings- og etablissementstjenestes (FBE) ejendomssalg i forligsperioden, så omfatter den afhændelse af lejeboliger for 350 millioner kroner og salg af øvrige ejendomme for 50 millioner kroner. Øvrige ejendomme kunne fx være Søværnets Operative Kommandos domiciler i Århus, depoter i Slagelse og Køge, bygninger på Færøerne og dele af Melbylejren. Samlet havde forsvaret således solgt ejendomme for 117 millioner kroner primo 2012.

Lejeboliger
Planen for afhændelse af de 409 lejeboliger/boligejendomme indebar, at der i 2010-2011 skulle sælges for 80,5 millioner kroner. Det realiserede salg indbragte 85,5 millioner kroner. Dermed bidrog også salg af lejeboliger til at FBE var foran. Når det alligevel kan se ud til, at man er bagefter med hensyn til salg af lejeboliger, skyldes det, at de frasælges i takt med, at lejemålene bliver ledige. Det er derfor først i slutningen af forligsperioden, at man forventer den største salgsindtægt. Ifølge afhændelsesplanen er det forventede provenue herfra på 124 millioner kroner.
Nogle af lejeboligerne ligger på eksempelvis kaserners områder eller på øvelsesområder. De kan ikke sælges til civile, så de kan være overgået til kontorfaciliteter eller øvelsesbrug. Andre kan være revet ned, fordi de kan være i for dårlig stand til at sælge, og de ikke kan overgå til anden drift.
Af forligsteksten i forsvarsforliget 2010-2014 fremgår det, at forvaret i forligsperioden skal tilpasse antallet af lejeboliger samt andre ejendomme. Det vurderes, at der over forligsperioden vil kunne opnås en samlet indtægt på omkring 400 millioner kroner.

Udbuddet af ejendomme strækker sig lige fra store villaer til radiostationer med eksklusiv beliggenhed over lagerbygninger og almindelige parcelhuse.

Se ejendomme til salg

Fakta:
I februar 2012 var der nedlagt 244 boliger, hvoraf de 80 er overgået til forsvarets almindelige drift eller er revet ned. 108 boliger er afhændet, mens de resterende 56 er under afhændelse eller bliver sat til salg i 2012.