[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarets Hovedredakion.

I starten af 60erne var det overvejende militære køretøjer der kørte på NATOs anlagte vej fra Torshavn over fjeldet til Mørkedal. Et stort bunkers-anlæg med radio- og radarstation på toppen af Sornfjeldet husede Eskadrille 605 og kasernen med Flyvestation Tórshavn ovenover Kaldbaksfjorden gav job til mange flyvere. Sammen med søfolkene på Flåderadioen, Marinestation Torshavn, Færøernes Kommando og de tilhørende inspektionsskibe og inspektionskuttere var det uniformerede personel særdeles synlige. NATO-vejen over Strømøs fjeld , Oyggjarvegur, blev hurtigt en vigtig færdelsåre for Færøerne. Den forbandt hovedstaden med lufthavnen på Vågø. Radarstation og flåderadio gavnede også den civile trafik, og inspektionsskibene med helikoptere var betydningsfulde for såvel fiskeriet som lokalsamfundet. Så selvom NATOs tilstedeværelse gav anledning til ophedede diskussioner i 60erne og 70erne,  var det generelle syn på forsvarets tilstedeværelse overvejende positivt.
 


Med afslutningen på den kolde krig mistede Eskadrille 605 og radarstationen sin betydning som overvåger af det nordatlantiske luftrum. NATO afviklede frem til udgangen af 2010 sine aktiviteter mens forsvaret slankede organisationen trinvist.
I 2002 overtog Torshavn Kommune Marinestationen i Tórshavn og alle aktiviteter blev samlet under Færøernes Kommando med hovedsæde i Mørkedal.  1. november 2012 var det formelt slut for Færøernes Kommando, som operativ myndighed.  Arktisk Kommando i Nuuk overtog opgaverne med lokal støtte fra det såkaldte Forbindelseselement Færøerne placeret i lejede kontorlokaler i Torshavn.De fire ansatte bliver fremover administreret fra hovedsædet i Grønland, men skal fortsat have ansvar for opretholdelse af den lokale overvågnings- og fiskeriinspektionsekspertise samt støtte til det udstationerede inspektionsskib under bl.a. havneophold, kommunikere med overvågningsfly og eventuelt assistere ved redningsopgaver.
Fremover vil det også være FEF der sender ammunitionsryddere ud, når en mine er kommet i trawlet eller gammel dynamit skal uskadeliggøres.Som kommandør og chef for Færøernes Kommando Per Starklint sagde til Lagmanden, forsvarschefen og øvrige gæster til den sidste officielle middag i kommandørboligen :
”Hovedkvarterer og militære installationer på land kommer og går, men forsvarets tilstedeværelse og engagement i Nordatlanten og Arktis består.” Det er den foreløbige plan, at den sidste kommandør på Færøerne til foråret bliver stabschef i Nuuk under generalen for Arktisk Kommando. Per Starklint fremhæver den nye organisations fleksibilitet. Arktisk Kommando kan i fremtiden prioritere sine kapaciteters indsættelse efter det øjeblikkelige behov.

”Måske er der i en periode brug for flere skibe til fiskeriinspektion omkring Færøerne. Så har vi mulighed for at tilføre en eller flere enheder. Arktisk Kommando er et eksempel på et værnsfælles tiltag der betyder at forsvaret trods finansielle krisetider via sammenlægninger af hovedkvartersstrukturen fortsat kan disponere over moderne, robuste og fleksible operative kapaciteter.”

Forsvarskanalen besøgte Mørkedal og FEF i forbindelse med oprettelsen af Arktisk Kommando. Se video fra indvielsen af FEF, om FRKs historie, og om de nuværende og fremtidige opgaver.