[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

I forbindelse med Politikens historie, siger generalløjtnant Bjørn Bisserup, der er chef for Forsvarsstaben:

- Generelt vil vi ikke kommentere på interne operative overvejelser. I den konkrete sag kan jeg dog sige, at der var der en række militærfaglige hensyn, der skulle varetages i forbindelse med de operative overvejelser, som den tidligere forsvarschef også er ude at sige i pressen i dag. Det var således ikke følelsesmæssige årsager, der var afgørende for vores vurdering dengang.