[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen

I tre måneder har chefen for Søværnets Taktiske Stab flotilleadmiral Aage Buur Jensen ledet CTF 151 fra den amerikanske destroyer USS HALSEY og samtidigt haft ansvaret for at koordinere den samlede internationale indsats i det Indiske Ocean for at sikre skibsfarten mod piratangreb.
- Det har været utrolig spændende. CTF 151 indgår i en koalitionsramme, som består af 26 nationer fra hele verden. Det er noget helt andet end at samarbejde med NATO-lande, hvor man på mange måder har et fælles ståsted.  Det er også helt afgørende, at vi samarbejder med landene i regionen. Vi fik således etableret et fint samarbejde med myndighederne på øgruppen Sokotra, som er en del af Yemen. Sokotra er med sin placering ud for Afrikas Horn af strategisk betydning, hvor vi må gøre alt for ikke at give piraterne mulighed for at udnytte, at vi ikke har fri adgang til Yemens territorialfarvand, forklarer flotilleadmiral Aage Buur Jensen, der i dag er vendt hjem til Danmark.


Udover Aage Buur Jensen har søværnet haft fem officerer om bord på den amerikanske destroyer. COMBINED TASK FORCE 151 blev etableret i 2009.

- Det er helt tydeligt, at indsatsen virker. Selvom der ikke ses et fald i antal angreb på skibsfarten så falder antallet af kapringer. Det skyldes flere faktorer, men først og fremmest at skibsfarten har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger, herunder anvendelsen af bevæbnede vagter og så er koordinationen mellem de forskellige flådestyrker blevet bedre. Et tydeligt bevis på dette er at antallet af uskadeliggjorte fartøjer, der bliver anvendt af de formodede pirater er fordoblet i samme periode, slår flotilleadmiralen fast.


Læs mere om COMBINED TASK FORCE 151 på SOK’s hjemmeside og på COMBINED TASK FORCE 151's eget website.