[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Karen Dahlin Forsvarets Hovedredaktion

Balletdansere og soldater var i dag mødt op på Amalienborg i gobelinsalen for at modtage Anders Lassen Fondens legater. Sergent Casper Westphalen Mathiesen, konstabel Jesper Houlberg Christensen og sergent Jacob Wislow Malama Panton-Kristensen blev hædret for deres uegennyttige og modige indsats i Afghanistan. Balletdanserne Jessie Lee Nørfelt og Josee Louise Bowman blev hædret for frivilligt at have lagt et kæmpe arbejde i at genoptræne sårede soldater efter Pilatessystemet.

Det var Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, der overrakte legaterne.

- Et stort til lykke til jer alle fem. Jeg har læst om det helt særlige, I har gjort, og jeg er ikke mindre stolt af, at der er et helt nyt segment, nemlig damerne på fløjen, sagde Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og fortsatte:

- I dansere kommer fra et helt andet miljø, hvor I ikke har holdt et våben i hånden, men I er kommet med et genoptræningsprogram, som hjælper de sårede soldater.

Bagefter uddelte Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik legater til de fem med ordene: "det er meget imponerende" og "well done".


Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik tog sig god tid til at tale med legatmodtagere efter overrækkelsen.

Balletdanserne bruger deres fritid på at genoptræne soldaterne efter Pilatessystemet, og flere hårdt sårede soldater har oplevet at genvinde funktioner, de troede, var tabt.

- Jeg er virkelig beæret og overrasket. Det har slet ikke været vores intention, da vi startede projektet. Men det er bestemt en anerkendelse af, at det kan bruges til noget, det vi gør, sagde Jessie Lee Nørfelt fra Den Kongelige Ballet.

Sergent Casper Westphalen Mathiesen, der som den første har modtaget Tapperhedskorset, var også glad for anerkendelsen.

- Det er en anerkendelse oveni Tapperhedskorset. Det er jeg glad for, sagde Casper Westphalen Mathiesen.


Pressebilleder:

Casper Westphalen Mathiesen

Konstabel Jesper Houlberg Christensen

Sergent Jacob Wislow Malama Panton-Kristensen

Pilatesinstruktør Jessie Lee Nørfelt

Balletdanser Josee Louise Bowman

Læs mere om Anders Lassen Fonden her

Sergent Casper Westphalen Mathiesen fik legatet for at have udvist ekstraordinært mod, da han med fare for sit eget liv, kastede sig ind foran en såret konstabel, samtidig med at han fortsatte beskydningen af fjenden.
Læs hele motiveringen her

Konstabel Jesper Houlberg Christensen fik legatet for under særdeles kraftig beskydning at springe gennem kugleregnen for at nå frem til en såret kammerat for at yde førstehjælp.
Læs hele motiveringen her

Sergent Jacob Wislow Malama Panton-Kristensen fik legatet, fordi han ved to lejligheder, trods det at han var svært såret, bevarede roen og overblikket som fører og udviste stort mod.
Læs hele motiveringen her

Pilatesinstruktør Jessie Lee Nørfelt fik legatet for at yde en særlig stor og frivillig indsats blandt sårede soldater, der behandles på Rigshospitalet. Hun har taget initiativ til at oprette en enhed, der genoptræner de sårede soldater med Pitales-systemet.
Læs hele motiveringen her

Balletdanser Josee Louise Bowman fik legatet for at yde en særlig stor og frivillig indsats blandt sårede soldater, der behandles på Rigshospitalet. Hun har taget initiativ til at oprette en enhed, der genoptræner de sårede soldater med Pitales-systemet.
Læs hele motiveringen her