[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Veterancentret

 Forskningen viser også, at nogle veteraners niveau af PTSD rent faktisk falder, mens de er udsendte – for derefter at stige igen, når de kommer hjem.

Resultaterne kommer på baggrund af et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og Veterancentret. Overordnet viser analysen i tråd med tidligere studier, at langt størstedelen af de danske veteraner er modstandsdygtige overfor PTSD, men at der er visse mindre grupper af veteraner, som er særlig sårbare.

Omkring 13 procent af veteranerne viste et fald i PTSD-symptomer under udsendelsen. Det vil sige, at de havde en del PTSD-symptomer inden udsendelsen, som blev mindre i de første måneder under og lige efter udsendelsen for derefter at stige, da de var hjemme igen. Disse resultater er aldrig set før.

Nogle af de danske veteraner, som udviklede PTSD-symptomer, havde i større grad oplevet følelsesmæssige problemer og traumatiske begivenheder forud for udsendelsen, særligt i barndommen. Noget tyder på, at udviklingen af PTSD-symptomer derfor ikke alene er påvirket af traumatiske krigsoplevelser, men i høj grad også af barndomsoplevelser med bl.a. fysisk og psykisk vold.

- Resultaterne er interessante og giver os et godt grundlag at arbejde videre på, men det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at en dårlig barndom er ensbetydende med, at man som soldat udvikler PTSD senere hen. Det viser alene, at denne gruppe af soldater har en større risiko end andre, siger Mette Bertelsen, ph.d. og chef for Videncentret ved Veterancentret og tilføjer:

- I undersøgelsen har vi indtil videre fulgt veteranerne op til 7-8 måneder efter hjemkomst, og det er derfor endnu ikke muligt at sige noget om den langsigtede udvikling af PTSD blandt soldaterne. Vi anerkender, at nogle veteraner er særligt sårbare på denne baggrund og det vil vi nu undersøge nærmere.

Videncentret ved Veterancentret følger op på soldaterne igen ca. 2,5 år efter hjemkomst, hvilket forventes at kunne bidrage betydeligt til den viden, vi har i dag om udviklingen af PTSD blandt danske veteraner. Denne opfølgning sker via et af Veterancentrets forskningsprojekter, som for nyligt har modtaget knap 1 mio. kr. i støtte fra TrygFonden.

De omtalte resultater vil senere på året blive offentliggjort som en videnskabelig artikel i det internationalt anerkendte tidsskrift ’Psychological Science’.