[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Seminaret skal skabe rammerne for det videre arbejde med at en styrket integration af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven i forsvarets opgaveløsning og kapaciteter.
Seminaret blev gennemført ud fra den grundlæggende antagelse, at: ’Forsvaret kan forbedre opgaveløsningen og de operative kapaciteter ved en øget og integreret anvendelse af hjemmeværnets frivillige og personel af reserven.’ 

Seminaret, som havde militær deltagelse af blandt andre chefen for Hjemmeværnskommandoen, generalmajor Finn Winkler, chefen for Forsvarskommandoens personelstab generalmajor Per Ludvigsen, chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Niels Wang og stabschef i Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral Per Sander Rouff, havde desuden en lang række oplægsholdere med baggrund i – eller erfaring fra - reserven og Hjemmeværnet.

Under seminaret blev der gennemført en række drøftelser og gruppediskussioner, hvis ideer og pointer blev opsamlet til brug for det videre arbejde.
 
Det er hensigten, at der skal udarbejdes en rapport, som i slutningen af 2013 skal give en række anbefalinger i forhold til at styrke området.