[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Berlingske bringer i dag en artikel om forsvarets arbejde med en militærfaglig indstilling til, hvilken type af skibsbaseret helikopter forsvaret vil anbefale til forsvarsministeriet.

- Vi ved at forsvaret skal spare 2,7 milliarder kroner. Det er et markant krav, som påvirker forsvaret i alle forhold – også når vi skal anskaffe en ny skibsbaseret helikopter, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

- I forbindelse med hvilken type helikopter vi vil indstille, kigger vi på en lang række forhold som type, antal, operativ effekt – og ikke mindst økonomi. Det ville vi gøre, uanset om vi skulle spare eller ej. Det er sådan set almindelig sund fornuft, siger forsvarschefen.

- Derfor vil den militærfaglige indstilling kunne indeholde en række modeller. Men vi er ikke færdige endnu. Og når min anbefaling foreligger, vil det naturligvis blive politikerne, der træffer beslutning om, hvilke helikopter Danmark skal have, siger forsvarschefen.