[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Deres rapport ”Belastende og beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt tidligere udsendte soldater” er netop blevet offentliggjort og kan downloades her:

Link til hele rapporten

Link til resume af rapporten

Forsvarets Sundhedstjeneste iværksatte i 2009 sammen med Center for Selvmordsforskning en større undersøgelse med det formål at afdække, analysere og belyse belastende og beskyttende faktorer for selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker blandt tidligere udsendte danske soldater (perioden 1990-2009).

Hovedbudskaberne i rapporten er:
Udsendte soldater har generelt ikke større risiko for selvmordsadfærd (selvmord/selvmordsforsøg) end baggrundsbefolkningen.
Udsendte soldater på nogle af holdene på FN-missionen til Kroatien i 1990’erne har tilsyneladende haft en større selvmordsrisiko end baggrundsbefolkningen.
Af afgørende og stor betydning for at beskytte soldaterne mod selvmordstanker og selvmordsforsøg er de nære relationer og støtten herfra, tryghed for familien, muligheder får at tale ud med kammerater efter hjemkomst, at der er sammenhæng og mening med at blive sendt ud og at blive værdsat herfor.
Rapportens konklusioner vil blive inddraget i den fortsatte udvikling og optimering af forsvarets samlede veteranindsats.

For yderligere spørgsmål til rapporten kontakt venligst forsvarskommandoens pressevagt:+45 70 200 440