[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Veterancentret offentliggør nu en undersøgelse, der viser, at 9,7 % af
veteranerne fra ISAF hold 7, udsendt til Afghanistan i 2009, oplever symptomer på PTSD ca. 2,5 år efter deres hjemkomst fra international mission.

Undersøgelsen er en opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2010, der viste, at 5,1 % af veteranerne fra samme hold ca. 7 mdr. efter hjemkomst oplevede symptomer på PTSD. Det vil sige en stigning i andelen af veteraner med alvorlige PTSD-symptomer fra 5,1 % ca. 7 mdr. efter – til 9,7 % ca. 2,5 år efter hjemkomst fra international udsendelse.

Undersøgelsen viser desuden:
 Hos 6,5 % af veteranerne, der medvirker i undersøgelsen, viser de psykiske efterreaktioner sig først længere tid efter hold 7’s hjemkomst – dvs. i perioden mellem den 7. måned og 2,5 år efter hjemkomst. Hvis man frasorterer de veteraner, der har været udsendt igen efter hold 7, er tallet 4 %.

 At soldater oplever psykiske efterreaktioner efter udsendelse, skyldes både sårbarhedsfaktorer, der ligger før udsendelsen, men også – og uafhængig heraf – akkumulerede kamphandlinger, soldaten har været involveret i under udsendelsen.
Undersøgelsen sætter samlet fokus på den store opgave, der ligger – og fortsat vil ligge – omkring vigtigheden i at yde professionel og faglig støtte til veteraner. Det være sig både nu, men også i fremtiden, da resultaterne slår fast, at behovet for støtte blandt de danske veteraner fortsætter med at være relevant og påkrævet i en længere periode efter hjemkomst.

- Med offentliggørelsen af denne undersøgelse står vi nu stærkere i forhold til at tilvejebringe og sætte konkret viden i spil, når det gælder nogle veteraners psykiske efterreaktioner efter udsendelse. Selvom vi ved, at størstedelen af de danske veteraner kommer hjem fra udsendelse uden særlige støttebehov, er der en mindre gruppe, der har særlige behov for støtte. Det tager vi meget alvorligt og er med denne viden nu endnu bedre rustet til at imødegå behovet for støtte hos denne gruppe af veteraner, udtaler chefen for Videncentret ved Veterancentret, ph.d. Mette Bertelsen.

Baggrund
Undersøgelsen er udarbejdet af Videncentret ved Veterancentret i samarbejde med Psykiatrisk Center København og Videncenter for Traumatologi ved Syddansk Universitet – og har modtaget knap 1 mio. kr. i støtte fra TrygFonden. Undersøgelsen er en opfølgning 2,5 år efter på forsvarets tidligere undersøgelse fra
2010 under navnet USPER PSYK. I begge undersøgelser følges veteranerne fra ISAF hold 7, udsendt til Afghanistan i 2009, i forhold til psykiske langtidsvirkninger samt potentielle sårbarhedsfaktorer for udviklingen af psykiske efterreaktioner i relation til udsendelse.

Undersøgelserne findes på Veterancentrets hjemmeside: www.forsvaret.dk/veteran.

Kontakt Ph.d. Mette Bertelsen, chef for Videncentret ved Veterancentret, tlf.: 7216 3320/6013 3047