[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Berlingske Tidende bringer i dag en artikel under overskriften ”Forsvarets spareplan på vej i grøften”. Af artiklen fremgår det, at Forsvaret vil undersøge muligheden for at udlicitere de opgaver, der har med depot, distribution og vedligeholdelse af materiel at gøre, og ”at mulighederne iværksættes til efteråret”.

- Dette er ikke korrekt. Det forsvaret gør, er at undersøge mulighederne for konkurrenceudsættelse af områderne til efteråret. Først når en endelig analyse er færdig, tager Forsvaret stilling til, om områderne eller dele af dem skal konkurrenceudsættes, siger Poul Taankvist, der er chef for Økonomistaben i Forsvarskommandoen. 

Han understreger samtidig, at der ikke er aktuelle planer for at udlicitere de to områder.

Optimering af opgaver
Det fremgår af indeværende forsvarsforlig ”Aftale på forsvarsområdet 2013-2017”, at det er muligt at konkurenceudsætte forsvarets opgaver, men det sker tidligst, når Forsvaret har gennemført en intern optimering af opgaveløsningen, og har høstet de effektiviseringsgevinster, der er på områderne.   

Først når gevinsterne ved den interne optimering er opnået, skal Forsvaret overveje, om der er mulighed for at opnå yderligere økonomiske gevinster eller øget fleksibilitet i forsvarets struktur ved at konkurrenceudsætte hele eller dele af opgaverne.

Planen kører
Af artiklen fremgår det samtidig, at Forsvarets spareplan er på vej i grøften, men det afviser chefen for Økonomistaben.

- Det er ikke overraskende, at der er udfald i forhold til de identificerede effektiviseringstiltag. Forsvaret har hele tiden været åbne i forhold til, at estimaterne var forbundet med betydelig usikkerhed. Overordnet set er effektiviseringen i god gænge, understreger Poul Taankvist og fortsætter:

- Forsvaret er allerede klar med forslag til analyser og tiltag, der kan dække de udfald, der helt naturligt opstår i processen. 

På nuværende tidspunkt har Forsvaret udmøntet et effektiviseringsprovenu på 1,5 milliarder kroner, og er i gang med at realisere de resterende 1,1 milliard kroner.