[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemførte i begyndelsen af 2012 en undersøgelse, der viste, at man ved at centralisere Flyvertaktisk Kommando materielvedligeholdelse kan drive området mere effektivt.

Det betyder, at Flyvertaktisk Kommando tilpasser materielvedligeholdelsen på færre værksteder.

Effektiviseringen af området betyder reduktion af antallet af medarbejdere samt flytning af en række stillinger ved Aalborg Karup og Skrydstrup. Det er forventningen, at der bliver tale om at nedlægge 46 stillinger, men da en række af de stillinger, som nedlægges, er ubesatte, ligesom nogle medarbejdere har ønsket frivilligt at fratræde deres stilling, vurderes det, at der vil blive tale om at afskedige i størrelsesordenen 37 medarbejdere.

I Aalborg nedlægges ca. 5 stillinger, i Karup ca. 29 stillinger og i Skrydstrup nedlægges ca. 12 stillinger.

Stillingsnedlæggelserne gennemføres i 2013.

Forsvaret vil til efteråret undersøge, om der er mulighed for at effektivisere Forsvarets materielvedligeholdelse yderligere. Det kan derfor ikke udelukkes, at flere stillinger end de nævnte vil blive nedlagt. Undersøgelsen af denne anden fase iværksættes i efteråret 2013.