[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Dagbladet Politiken kritiserer i dag den afgående chef for den danske styrke i Afghanistan, oberst Anders Mærkedahl Pedersen, for at opfordre sine soldater til at fejlinformere om situationen i Afghanistan og for at forsøge at påvirke soldaternes egne holdninger. Kritikken kommer på baggrund af en artikel i styrkens interne nyhedsbrev, der blandt andet nævner en række af de positive resultater, som det danske engagement i Helmand har været medvirkende til.

Men kritikken er forfejlet, fastslår forsvarschef general Peter Bartram.

- Jeg ser ikke listen som en opfordring til soldaterne om at give et ensidigt positivt billede af situationen i Afghanistan eller af de resultater som det samlede danske engagement har bidraget til. Og slet ikke som et forsøg på at styre soldaternes holdninger i en bestemt retning. Men som enhver anden virksomhed vil vi da gerne gøre opmærksomme på de gode resultater, vi har opnået. Nogle medier møder de hjemvendte soldater med en kritisk holdning til situationen i Afghanistan – og det er naturligvis helt i orden. Men stillet over for det negative billede glemmer soldaterne måske at fremhæve de positive resultater eller mister helt lysten til at tale med pressen. Og det ønsker vi ikke. Listen minder soldaterne om, at der også er meget at være stolt af, og det synes jeg er særdeles fornuftigt, siger forsvarschefen.