[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret gennemfører med jævne mellemrum de lovpligtige målinger på arbejdsklimaet (AKM) og arbejdsmiljø (APV), som er rettet mod de enkelte tjenestesteder. Disse undersøgelser bliver nu suppleret med en ny type måling på forsvarets HR-indsatser, kaldet HR Early Warning målinger.
Undersøgelsen bredes ud over det meste af forsvaret og skal gerne give en indikation af, hvordan det står til med blandt andet tilfredshed, motivation, fastholdelse og ledelsen i forsvaret. 

Undersøgelsen vil, foruden at give en vigtig indsigt i den aktuelle situation i forsvaret, også være et effektivt redskab for forsvarets strategiske arbejde med den nye HR-strategi. Undersøgelsen vil nemlig give mulighed for, at man hurtigt kan sætte ind med tiltag, hvis der for eksempel viser sig at være HR udfordringer et eller flere steder i forsvaret. 

Den første undersøgelse vil køre omkring 1. marts og skal besvares over internettet. Analyseinstituttet Epinion sender en mail til 5.000-6.000 medarbejdernes mil.dk, hvorigennem undersøgelsen skal besvares. De pågældende medarbejdere er udvalgt tilfældigt, og undersøgelsen besvares anonymt.

Herefter vil HR Early Warning målingerne køre jævnligt, og der spørges forskellige medarbejdere hver gang. Forsvarskommandoen håber at forsvarets medarbejdere vil tage godt imod HR Early Warning målingerne og benytte denne mulighed for at bidrage til forsvarets HR udvikling.