[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Carsten Randers Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Midt i juni fik Hjørring Kaserne pludselig uventede gæster, da 3-4 krondyr sprang over hegnet og ind på den lukkede kaserne. Forventningen var, at de ville springe ud igen, men nogle af hinderne var drægtige og satte kalve, og så ville de naturligvis ikke springe ud igen. Dermed måtte jagtofficer Barkan Smedstrup Christensen finde på en anden løsning for at få gæsterne ud af kasernen, for det var ikke holdbart at de blev der.

- Kalvene er så små, at de ikke vil kunne løbe fra de tjenestehunde, der patruljerer kasernen om natten. Samtidig vil de voksne dyr være meget stressede, når de har nyfødte kalve i flokken, som de skal beskytte.

De forskellige muligheder blev vurderet. En afskydning ville kræve en reguleringstilladelse fra Skov- & Naturstyrelsen. Samtidig ville det være utrolig vanskeligt at få alle dyrene afskudt på kort tid, og det ville skabe unødig stress blandt de tilbageværende dyr. I et tidligere tilfælde tog det flere måneder at skyde et enkelt dyr, da det sikkerhedsmæssigt er et svært område at skyde i.

Overspring blev løsningen
En anden løsning var at åbne hegnet og jage krondyrene ud gennem en sluse, men dels er Hjørring Kaserne lukket område, og dels risikerede man, at tjenestehundene løb ud. Skov- og Naturstyrelsen anbefalede, at der i stedet blev lavet et overspring, som man eksempelvis bruger, når man ved et motorvejsbyggeri vil lede vildtet forbi et ellers lukket område.

- Jeg havde fundet en vildtveksel og sat et vildtkamera op, og derved kunne jeg se, hvor dyrene primært bevægede sig, hvilket var et egnet sted til at etablere overspringet, forklarer Barkan Smedstrup Christensen, der efterhånden havde lokaliseret ca. syv krondyr via optagelserne med vildtkameraet.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes lokale medarbejdere tog sig af at etablere overspringet. Først blev der konstrueret et træskelet, som skrånede op mod hegnets overkant. Det skulle forhindre, at jordvoldens pres væltede hegnet. Derefter blev der kørt jord på træskelettet, så der blev dannet en skrånende jordrampe op til kanten af hegnet, hvorfra krondyrene kunne springe ned.


Krondyrenes færden omkring overspringet er blevet overvåget via dette vildtkamera.

Flere dyr sprunget ud
Vildtkameraerne afslørede hurtigt, at førerhinden tjekkede overspringet ud flere nætter i træk, og natten til 10. juli sprang de første to krondyr så ud i friheden igen.

- Efterfølgende var de resterende dyr flere gange i løbet af natten oppe ved hegnet, hvor de to dyr, der sprang ud, stod lige uden for. Førerhinden stak mulen ind over hegnet, lige som for at få kontakt til dyrene, der stod oppe på overspringet, fortæller Barkan Smedstrup Christensen.

Han kunne natten til 12. juli konstatere, at yderligere to dyr valgte friheden på den anden side af hegnet. Tilbage er så tre dyr, hvoraf de to er kalve.

- Kalvene vil formodentlig ikke have modet til at springe, selv om det sidste voksne dyr springer. En mulig løsning kunne være at lave en sluse tæt ved overspringet, hvor dyrene indenfor hegnet let kan gå ud, mens resten af flokken udenfor hegnet ikke kan komme ind, siger Barkan Smedstrup Christensen.