[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Mikkel Mørk, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Trods forårsvejret havde kapituleret, og Kong Vinter atter havde indtaget landet med store mængder sne til følge, producerede det 2300 kvadratmeter store solcelleanlæg godt 400 kW, da Skives borgmester, Flemming Eskildsen (V), med et tryk på en knap indviede anlægget og afslørede produktionsdataene på storskærmen.

Borgmesteren forestod selve indvielsen ved et ceremonielt tryk på knappen. Inden da var der taler både fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes direktør, Hans J. Høyer og Skive Kasernes garnisonskommandant, oberst Christian Arildsen.

Alle tre talere roste initiativet, der sigter mod at gøre forsvaret til en mere miljøvenlig virksomhed. At forsvarets største solcelleanlæg tilmed ligger i Skive, er helt i tråd med at Skive profilerer sig som energiby, og dermed har en målsætning om at være en CO2-neutral kommune i 2029.
Derfor var det en stor glæde for oberst Christian Arildsen, at Skive Kaserne nu kan bidrage til, at Skive Kommunes næststørste offentlige arbejdsplads bliver mere miljørigtig.
- Rent liv for alle i Skive passer ikke med, at kasernen er storforbruger af energi. Det svarer til at sidde i en ikkerygerkupe, og så begynder én af medpassagererne at ryge! sagde obersten bl.a.

Med det nye solcelleanlæg bliver energiforbruget reduceret med 10 %, idet anlægget forventes at producere 335.000 kWh.
Selvom Skive Kaserne ikke er udpeget til at være et ”Grønt Etablissement”, sådan som Almegård på Bornholm, gør de meget for at blive mere grøn – solcelleanlægget er således blot en del af de tiltag, der er gjort på stedet.
 
Eksempelvis er en bygningerne til overnatning blevet energirenoveret, hvilket har medført en reduktion i varmeforbruget på 50 % for den enkelte bygning, og på kasernen håber de at kunne renovere de resterende bygninger.
Forsvaret er altså godt på vej mod sine mål i Klima- og Energistrategien om at reducere varme- og elforbruget.
 
For blot to måneder siden indviede forsvaret et næsten ligeså stort solcelleanlæg på Almegård Kaserne på Bornholm. Med anlægget i Skive er forsvaret tæt på målet for 2013 - nemlig ialt 5.000 m2 solcelleanlæg taget i brug i indeværende år.